De Nationale Service Organisatie Fondsenwerving is in 2010 opgericht door de Nationale Stichting Grote Clubactie. Sinds haar ontstaan in 1972 ondersteunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven door onder andere het organiseren van twee fondsenwervende loterijen, de jaarlijkse Grote Clubactie (sinds 1972) en de kwartaalloterij SupportActie (sinds 1999). Aan deze loterijen doet een groot deel van de Nederlandse verenigingen mee, van sport, cultuur, zorg en welzijn, tot maatschappelijke organisaties en Goede Doelen.

Vanuit haar expertise in fondsenwerving en ervaring in dienstverlening biedt de NSOF in samenwerking met een groeiend aantal erkende specialisten een zich snel uitbreidend portfolio aan diensten. Hiermee worden enerzijds door schaalvoordelen de kosten voor deelnemende organisaties bespaard en worden anderzijds betaalbare diensten, met name voor kleinere organisaties op maat mogelijk gemaakt.