De NSOF beschikt over een eigen onderwijsruimte in Tilburg. Deze onderwijslocatie stelt de NSOF ter beschikking aan de opleidingen van de IF Academy voor haar opleidingen fondsenwerving.

De IF Academy is het enige erkende opleidingeninstituut voor fondsenwerving en verzorgt een brede keuze aan opleidingsprogramma’s aan iedereen die zich, op welk niveau en in welke rol dan ook, professioneel met fondsenwerving bezig houdt, aansturing geeft of het vak wil leren.