In samenwerking met Power2Pay verzorgen wij voorlichtingsessies over SEPA.

Wat is SEPA?
SEPA is de afkorting van ‘Single Euro Payments Area’ en duidt een gebied aan. Binnen dit gebied kan in de nabije toekomst met één rekening en één set betaalmiddelen, met hetzelfde gemak naar zowel rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen worden betaald. Er komen overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in dat hele gebied te gebruiken zijn.

SEPA omvat in eerste instantie de landen die de euro hebben ingevoerd. Voor de Europese politiek is SEPA het ideaal van één uniforme Europese betaalmarkt die meer omvat dan de Eurolanden.

SEPA kent twee hoofdcomponenten:

1. Regelgeving door de Europese Politiek
De Europese politiek heeft een Europees wettelijk kader gemaakt met als doel alle wetgeving voor euro en niet-euro betalingen te harmoniseren (zie Richtlijn Betalingsdiensten).

2. Standaardisatie door de European Payments Council (EPC)
Europese banken verenigd in de EPC hebben specifieke regelgeving, afspraken en standaarden opgesteld die marktpartijen geleidelijk implementeren om pan-Europees betalingsverkeer in euro’s mogelijk te maken (zie Europese afspraken).

Daarnaast staat SEPA vaak voor het project in organisaties dat erop gericht is systemen e.d. aan te passen aan nieuwe standaarden en afspraken die de integratie van het Europese betalingsverkeer mogelijk gaan maken.

Heeft u vragen over SEPA of bent u geïnteresseerd in een voorlichtingsessie over SEPA? Neem dan contact met ons op!